Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/