Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Vad och hur får man publicera i sociala medier?

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för en intressant dom gällande olaga integritetsintrång på Instagram. Det är viktigt att veta var gränsen går för vad man får göra på sociala medier, kanske kan detta bli ett framtida prejudikat?

Två män, vi kan kalla dem Peter och Stefan, har varit kompisar och är på samma fest för att fira nyår vid årskiftet 2016/2017. Peter arrangerar festen tillsammans med en annan person. Under kvällen blev Stefan mycket berusad och kräktes. I förhör har han uppgett att han inte minns något efter klockan 23, då “allt svartnade”, men att han så småningom lyckades ta sig hem.

Efter festen blev Stefan och Peter oense om betalningen för två vinflaskor. Stefan anser inte att han ska betala då han enligt egen uppgift inte har druckit av vinet. Peter har påmint honom ett flertal gånger och krävt att få betalt. Till slut plockade Stefan hans mobilnummer och kontakten bröts i mars 2017.

I juni 2018, cirka 1,5 år efter nyårsfesten, la Peter ut ett foto som en händelse på Instagram. Fotot föreställde Stefan intill en toalettstol och Stefans var även namngiven och “taggad” på bilden. På bilden fanns texten “När man inte rört drickan och inte kan betala för sin egen dricka. Skandal”. Stefan upptäckte fotot och krävde att Peter skulle ta bort det. Det skedde dock inte förrän att Stefan anmält fotot till Instagram och hotat med en polisanmälan.

Enligt Stefan fanns bilden ute på Instagram under cirka tolv timmar innan den försvann. Därefter lades den ut på nytt i ett dygn. Peter uppger att bilden låg ute 3-4 timmar. Peter har cirka 500 följare på sitt Instagramkonto.

I domen skriver domstolen att “nn förutsättning för brott är att spridningen avser integritetskänsliga bilder eller uppgifter och som sprids mot en persons vilja, utom den enskildes kontroll. Bilden ska ha spridits ”i större kretsar”. Enligt förarbetena till lagstiftningen bör det räcka att uppgifterna har gjorts tillgängliga för fler än ett fåtal personer (prop. 2016/17:222 s. 33)”.

Man konstaterar att Stefan var utslagen och i en “mycket utsatt position” när fotot togs. För att en bild ska omfattas av straffansvar krävs att fotot ska orsaka skada av en viss dignitet. Den aktuella bilden är inte en sådan som den målsägande ska behöva tåla en spridning av, anser rätten.

I tingsrätten dömdes Peter för att ha lagt ut bilden på Instagram, en dom som Hovrätten senare fastställde. Man skriver att många av Peters följare är eller har varit vänner till Stefan och att åtminstone 50 personer han se bilden innan den togs bort. Stefan kände en “enorm skam över situationen” och ska ha fått panik när han upptäckte bilden på Instagram.

Peters egna uppgifter om att han sagt till Stefan att han kunde ta bort bilden om denne betalde för en skuld, anser Hovrätten visar på att Peter förstått att Stefan skulle vara angelägen om att bilden togs bort.

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd och det ska bli mycket intressant att följa detta fäll. Det är viktigt att veta var gränsen går för vad man får göra på social medier.