Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Bröstarvinge kan få rätt i efterhand – detta gäller

Om någon förälder ger bort egendom på sådant sätt att det är att jämställa med testamente kan bröstarvingen begära ersättning av den som fått egendomen så att laglotten inte kränks. Normalt skall en sådan talan väckas inom ett från det bouppteckningen avslutades.

Väcker man talan för sent är rätten till talan förlorad. Frågan som Högsta domstolen, HD har prövat är vad uttrycket ”från det bouppteckningen” avslutades. HD:s uppfattning är att registreringen av bouppteckningen vid Skatteverket inte utgör den tidpunkt som talerätten skall räknas från utan från den tidpunkt då en godtagbar bouppteckning avslutades.

I det aktuella fallet fanns det drygt 1,5 månader efter bouppteckningsförrättningen ouppklarade frågor kring arvskiftet efter syskonens far och bouppgivaren hade inte skickat bouppteckningen undertecknad till bouppteckningsförrättaren.

Oavsett att bouppteckningsförrättningen formellt var avslutad kunde syskonet väcka talan mot det syskon som erhållit tre fastigheter i gåva av sina föräldrar.