Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Privat försvarare

I de fall som avser allvarligare misstankar om brott har alla rätt till en offentlig försvarare. Det är i praktiken endast advokater som kan komma ifråga för uppdrag som offentlig försvarare. En privat försvarare är som benämningen antyder en försvarare som betalas av klienten eller någon annan, men inte av det allmänna.

Det kan finnas skäl att anlita en privat försvarare i de fall tingsrätten anser att det inte föreligger behov av försvarare, eftersom det kan röra sig om ett brott som inte ger fängelse.

Skillnaden mellan en privat försvarare och offentlig försvarare är i princip att klienten alltid har rätt till enskilt samtal med sin offentliga försvarare, men det gäller inte för privat försvarare.