Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Målsägandebiträde

När en förundersökning om brott har inletts skall under vissa förutsättningar ett målsägandebiträde förordnas för den som drabbats av brottet. Målsägandebiträdet skall ta till vara målsägandens (brottsoffrets) intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Bortsett från det stöd som brottsoffret behöver för att klara av att gå igenom något så uppslitande och påfrestande som ett brottmål där personen i fråga kanske är att beteckna som huvudperson så finns det även en ekonomisk sida av brott som kan vara svår att hantera som privatperson. Målsägandebiträdet skall också bistå brottsoffret med att kräva skadestånd av den som utfört den brottsliga gärningen. Även om den dömde inte kan betala det skadestånd som döms ut till dig så finns det möjlighet att via

Brottsoffermyndigheten få ut ersättning för den skada som drabbat dig till följd av brottet. Utöver det stöd och den hjälp som du får genom målsägandebiträdet, kan du även vända dig till den ideella föreningen Brottsofferjouren för att få tillgång till en stödperson. Du har naturligtvis möjlighet att välja vilket målsägandebiträde som du vill ha på resan. Det är viktigt att du känner att kontakterna mellan dig och målsägandebiträdet fungerar i en situation då du kanske upplever att du förlorat kontrollen över ditt liv. Vi är vana vid att möta människor i kris och vinnlägger oss att gör det så besvärsfritt för dig som möjligt.

© Advokaterna Melin & Fagerberg