Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Bodelningsavtal

När makar och sambor separerar skall det i regel upprättas ett bodelningsavtal. Något som är särskilt viktigt för gifta par eftersom rätten till bodelning inte preskriberas. Bodelningsavtalet är en värdehandling d.v.s. ett bevis för att makarnas egendomsgemenskap är upplöst. Om inte avtalet finns kvar t.ex. vid någon av de tidigare makarnas frånfälle, kan det föreligga risk för att krav framställs om bodelning även om en delning redan skett av det tidigare boet.

Vad gäller kring bodelningsavtal?

Det finns inget formkrav på hur bodelningsavtal skall utformas utöver en viktig detalj, nämligen att det måste vara skriftligt och undertecknat av de tidigare makarna. Även om det föreligger ”avtalsfrihet” på området, innebär det inte att det finns skäl att ta lätt på utformningen av innehållet. Bodelningsavtalet bör innehålla vissa beståndsdelar som borgar för att inga ytterligare frågor väcks utifrån parternas tidigare gemensamma ekonomiska förhållanden.

Enskild egendom

Om parterna endast har enskild egendom behöver det normalt inte upprättas något bodelningsavtal. Enskild egendom är egendom i vilken den andre maken inte äger någon giftorätt i. Det finns möjlighet att skriva att egendom skall vara enskild genom äktenskapsförord, gåva eller testamente. Det finns inga andra möjligheter. Genom ett bodelningsavtal under bestående äktenskap finns det inte någon möjlighet att avtala om enskild egendom, utan i sådana situationer krävs att ett äktenskapsförord upprättas. Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för make som bodelningsförrättare. Inom ramen för dessa uppdrag blir det alltid aktuellt att upprätta bodelningsavtal för att avsluta parternas egendomsgemenskap.