Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Äktenskapsförord

Ett giftermål innebär ett avstamp och en nystart på ert liv tillsammans. I samband med giftermålet inträder också den så kallade giftorätten, vilket innebär att ni får ett underliggande krav på den andre maken att få del av dennes egendom vid en skilsmässa. Ibland kan omständigheterna vara sådana att detta inte är i enlighet med er vilja, till exempel om den ena maken äger del av en släktgård och vill att denna stannar i familjen för det fall en separation skulle bli aktuell. I ett sådant läge måste ett äktenskapsförord upprättas mellan er för att er vilja ska bli juridiskt bindande. I lagen uppställs vissa krav på ett äktenskapsförord, bland annat ska detsamma registreras. Hos oss får ni den kunskap och vägledning som gör att du och din make känner er trygga med äktenskapsförordet och därmed kan fokusera på varandra.