Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Bodelning

I samband med en skilsmässa ska en bodelning göras för att reglera makarnas ekonomiska mellanhavanden. Det är här som Melin & Fagerberg kommer in i bilden. Vi finns här för att reda ut frågetecken kring hur tillgångar ska värderas, vilka skulder som ska vara del av bodelningen och vem av makarna som ska få den gemensamma fastigheten. Finns det äktenskapsförord? I så fall aktualiseras frågor kring enskild egendom och eventuell dold samäganderätt.

Samboförhållande

I ett samboförhållande? Bodelning bör även göras vid uppbrott i detta fall. Men nu ska endast samboegendom, dvs. bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk, ingå. Vad gäller övriga tillgångar kan samborna äga egendom med samäganderätt vilket kan regleras inom ramen för en bodelning om samborna är överens.

Inte överens?

Om makar eller sambos inte är överens kan tingsrätten på ansökan av en sambo eller make förordna en bodelningsförrättare. Dennes uppgift blir då att i första hand att försöka hitta en lösning på bodelningen som båda kan enas kring. I annat fall får förrättaren hantera bodelningen mellan parterna.

Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för make och sambo som bodelningsförrättare i området kring Göteborg, Borås och Alingsås.