Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Vårdnadstvist

Nu för tiden är det inte så vanligt med renodlade vårdnadstvister, detta tack vare ett alternativ till ensam vårdnad som kallas för boende. En förälder blir boendeförälder, där barnet bor stadigvarande och den andra föräldern blir umgängesförälder, som innebär att barnet har rätt till att träffa den andra föräldern i viss omfattning. Det är bra om föräldrarna kan komma överens, men ibland går det bara inte att nå enighet om vårdnaden om barnen och boende samt barnets rätt till umgänge. I sådana situationer finns det hjälp.

Steg 1 vid vårdnadstvist: Kommun, samtal och domstol

Första steget, innan en vårdnadstvist inleds i domstol, är normalt att vända sig till familjerättsenheten i din kommun. Med ledning av kommunens tjänsteman förs samarbetssamtal för att nå en samförståndslösning. Kommunen kan också erbjuda familjerådgivning.

Är du osäker på om det finns möjlighet att komma överens på frivillig väg kan du även vända dig till oss med en gång för att få råd på vägen och för att vara förberedd på att snabbt kunna gå vidare. Läget kan vara akut eller snabbt bli ohållbart då behöver du någon som behärskar vårdnadstvister. Är det brådskande prioriterar vi vårt arbete utifrån det. I situationer som dessa är det ofta en fördel om du kan anlita en advokatbyrå som är verksam i den aktuella kommunen. Melin & Fagerberg har lång erfarenhet av att hantera vårdnadstvister kring Göteborg och Borås.

Steg 2 vid vårdnadstvist: Stämningsansökan

Kan man inte komma överens är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som prövar frågor om vårdnad, boende och umgänge. En vårdnadstvist rör egentligen det ansvar och rätt som tillkommer en förälder att ta beslut för sitt barn samt ha rätt till information från myndigheter m.m. Det krävs tungt vägande skäl till varför domstolen skall besluta att endast en förälder skall vara vårdnadshavare. De vanligaste skälen för ensam vårdnad är samarbetssvårigheter där även inslag av våld inom familjen kan förekomma, missbruk och/eller psykisk ohälsa. De flesta målen rör därför egentligen frågor om var barnet skall vara boende eller om det skall vara växelvis boende samt i vilken utsträckning barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder.

Vanliga utfall vid vårdnadstvist

Skälen till domstolarnas beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge varierar beroende på situationen i det aktuella fallet. Det är sällan som en förälder bedöms vara olämplig som vårdnadshavare, utan vanligtvis anses båda föräldrarna vara lämpliga. Domstolarna har en mycket svår uppgift att bedöma vad som är bäst för barnet i situationer där kanske skillnaderna mellan föräldrarna är marginella, men oavsett detta måste de fatta beslut. Därför är det viktigt att du vänder dig till oss i god tid så att dina möjligheter blir så bra om som möjligt.

Om ett beslut om vårdnad, boende och umgänge inte skulle bli genomfört på frivillig väg mellan föräldrarna, finns det även möjlighet att, genom vår medverkan, begära verkställighet av beslutet via domstol.

Läs gärna mer under rubrikerna ”Bortförda barn – Kidnappade barn” och ”Återförande av bortförda barn”.

Kontakta gärna oss på Melin & Fagerberg om du har frågor kring vårdnadstvister i Göteborg och Borås. Vi erbjuder alltid gratis rådgivning!