Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Testamente

Om du vill vara delaktig i hur din egendom ska fördelas den dag du inte längre finns i livet sker detta genom ett testamente. Ett testamente kan också reglera en mängd övriga frågor som uppstår vid ett frånfälle exempelvis nyttjanderätt, enskild egendom och efterarv. Inför upprättandet av ett testamente är det viktigt att du är införstådd med hur arvsrätten är uppbyggd och vad dina förordnanden i testamentet betyder för dina närstående och andra. Ett oklart testamente kan föranleda kostsamma och slitsamma tvister. Ett testamente är även förenat med formkrav och är därför ogiltigt om dessa inte har beaktats. Innan vi upprättar testamentet i enlighet med dina instruktioner har vi en grundlig genomgång där vi tar upp och går igenom innebörden av ett testamente och de frågor som du kan tänkas ha.