Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Arvsrätt

När någon går ur tiden uppstår ett s.k. dödsbo. Detta består av den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare. Dessa personer har till uppgift att förvalta kvarlåtenskapen efter den avlidne till dess att arvskifte sker. Dödsboet ska också se till att bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet samt att den inges till Skatteverket inom en månad från det att den upprättades.

Arvsrätt för makar

Arvsrätten anger att makar ärver varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär att den andre maken får den avlidnes egendom att förfoga fritt över under livstiden. Den efterlevande maken har emellertid inte rätt att testamentera bort den andel som erhållits med fri förfoganderätt. För det fall makarna har gemensamma barn får barnen således vänta på sin arvslott efter den avlidne maken. Har den avlidne maken barn som inte är den efterlevande makens barn har dessa barn rätt att begära ut sin arvslott efter sin avlidne förälder direkt.

Testamenterad egendom

Har den avlidne upprättat ett testamente ska detta beaktas i arvskiftet. För det fall den avlidne har upprättat ett testamente till förmån för någon annan än sina barn har barnen, enligt arvsrätten, alltid rätt till hälften av vad de skulle ha fått om det inte funnits något testamente.

Melin & Fagerberg hjälper dig att reda ut begreppen kring arvsrätt!